Kompleksowy przewodnik po badaniach gleby: wszystko, co musisz wiedzieć na start

Przeczytaj

[1622640908786_5688afad4b.jpeg]

Kamil Cupiał

11 sty 2023

Kompleksowy przewodnik po badaniach gleby: wszystko, co musisz wiedzieć na start
[female-agronomist-specialist-examining-soil-sample-agriculture.jpeg]

Uniknij strat w uprawach i zwiększaj swoje plony dzięki skutecznej prognozie pogody i rekomendacjom dotyczącym okien pogodowych.

Wypróbuj za darmo!

Badanie gleby to kluczowy element planowania i uprawy roślin. Gleba jest życiodajnym środowiskiem dla roślin, dostarczając im składników odżywczych, wody i tlenu. Jednak aby gleba była skutecznie wykorzystywana do produkcji roślinnej, konieczne jest jej prawidłowe zrozumienie. Wiedza na temat składu gleby pozwala na dokładne dopasowanie nawożenia i wyboru odpowiednich roślin do danego terenu. 

Niniejszy artykuł stanowi kompleksowy przewodnik po badaniach gleby, dzięki któremu poznasz wszystko, co jest niezbędne do prawidłowej interpretacji wyników badań oraz do podejmowania skutecznych działań w celu poprawy jakości gleby. Przedstawimy Ci metody badań gleby, opowiemy o składnikach gleby i ich roli, a także pokażemy, jak interpretować wyniki badań i jakie działania podejmować, aby poprawić jakość gleby na danym terenie. Czytając nasz artykuł, nie tylko poznasz podstawy badań gleby, ale także nauczysz się, jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce.

Co to jest badanie gleby?

Badanie gleby to proces polegający na określeniu składu chemicznego, fizycznego i biologicznego gleby, co pozwala na jej prawidłowe zrozumienie i wykorzystanie do produkcji roślinnej.

Badanie gleby pozwala na określenie poziomu składników odżywczych takich jak fosfor, potas, azot i magnez, a także pH gleby oraz jej zasobności w wodę. Dzięki tym informacjom możliwe jest dokładne dopasowanie nawożenia i wyboru odpowiednich roślin do danego terenu.

Metody badań gleby mogą się różnić w zależności od celu badania i rodzaju gleby, jednak najczęściej stosowane metody to:

 • Analiza laboratoryjna próbek gleby, polegająca na pobraniu próbek gleby z różnych warstw i ich analizie chemicznej w laboratorium.
 • Ogólna ocena gleby, polegająca na bezpośrednim obserwowaniu i ocenie właściwości gleby, takich jak kolor, struktura, zawartość organiczna i wilgotność.
 • Testy polowe, polegające na uprawie roślin i monitorowaniu ich wzrostu i rozwoju, co pozwala na określenie poziomu składników odżywczych gleby.

Ważne jest, aby pamiętać, że badanie gleby powinno być przeprowadzane regularnie, szczególnie przed planowaniem nowej uprawy, ponieważ zmiany w glebie mogą zachodzić w ciągu roku. Wyniki badań gleby powinny być interpretowane przez specjalistę, który będzie w stanie doradzić, jakie działania należy podjąć, aby poprawić jakość gleby i zwiększyć plony.

Dzięki regularnym badaniom możliwe jest poznanie składu gleby oraz poziomu składników odżywczych oraz opracowanie odpowiedniej strategii zarządzania glebą.

Dlaczego badanie gleby jest ważne?

Pierwszym i najważniejszym powodem, dla którego badanie gleby jest ważne, jest to, że pozwala ono na określenie poziomu składników odżywczych, takich jak fosfor, potas, azot i magnez, a także pH gleby oraz jej zasobności w wodę. Dzięki tym informacjom możliwe jest dokładne dopasowanie nawożenia i wyboru odpowiednich roślin do danego terenu, co przekłada się na wzrost plonów.

Kolejnym ważnym powodem jest to, że badanie gleby pozwala na wykrycie i rozwiązanie problemów glebowych, takich jak niedobór składników odżywczych, nadmierne pH lub wilgotność, a także obecność szkodników lub chorób gleby. Dzięki temu możliwe jest podjęcie odpowiednich działań, aby poprawić jakość gleby i zwiększyć plony.

Badanie gleby jest również ważne dla ochrony środowiska. Poprzez poprawę jakości gleby, można zwiększyć retencję wody i zwiększyć zdolność gleby do absorpcji CO2, co przyczynia się do ochrony klimatu.

Badanie gleby jest ważne ze względu na wzrost plonów, rozwiązywanie problemów glebowych oraz ochronę środowiska. Jest to kluczowy element planowania i uprawy roślin, dlatego ważne jest, aby przeprowadzać regularne badania gleby i podejmować odpowiednie działania na podstawie ich wyników.

Przygotowanie do badania gleby

Przygotowanie do badania gleby to proces polegający na odpowiednim przygotowaniu terenu i pobraniu próbek gleby, co pozwala na uzyskanie wiarygodnych i dokładnych wyników badań.

Przed przystąpieniem do badania gleby, ważne jest, aby dokładnie przemyśleć cel i zakres badania. To pozwoli na określenie odpowiednich metod badań i określenie, jakie składniki gleby powinny zostać zbadane. Należy także określić, jaka jest uprawiana roślina i jakie są jej potrzeby, co pozwoli na określenie wymaganego poziomu składników odżywczych gleby.

Kolejnym ważnym krokiem jest przygotowanie terenu. Należy upewnić się, że pobieranie próbek gleby odbywa się na powierzchniach reprezentatywnych dla danego terenu. Próbki powinny być pobierane z różnych warstw gleby, zgodnie z zaleceniem specjalisty, ponieważ składnik gleby mogą być różne na różnych głębokościach.

Przy pobieraniu próbek, ważne jest, aby przestrzegać odpowiednich procedur, takich jak użycie czystych narzędzi i pojemników oraz odpowiedniego przechowywania próbek. Próbki gleby powinny być transportowane i przechowywane w odpowiedni sposób, tak aby uniknąć ich zanieczyszczenia lub zmian składu.

Ostatnim krokiem jest przesłanie próbek do laboratorium i oczekiwanie na wyniki badań. Przed przesłaniem próbek, należy upewnić się, że zostały one odpowiednio zidentyfikowane i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Warto także ustalić czy wyniki będą dostępne przez email lub przez kuriera.

Zawsze można też skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy, takiej jak AT Agro.

Jak opracować mapę próbkowań gleby


 

Opracowanie mapy próbkowań gleby to ważny element planowania i przeprowadzania badań gleby. Mapa próbkowań pozwala na określenie, gdzie i jakie próbki gleby powinny zostać pobrane, co pozwala na uzyskanie wiarygodnych i dokładnych wyników badań. Warto podkreślić, że taka funkcjonalność niebawem będzie dostępna w aplikacji Meteotrack Agro.


 

Aby opracować mapę próbkowań gleby, należy przeprowadzić następujące kroki:


 

 1. Zdefiniuj cel i zakres badań gleby. To pozwoli na określenie, jakie składniki gleby powinny zostać zbadane i gdzie powinny zostać pobrane próbki gleby.
   
 2. Określ powierzchnię, która będzie badana. Może to być cały obszar uprawy, jakaś jego część, lub różne pola na mapie.
   
 3. Opracuj plan próbkowania. To pozwala na określenie, ile i jakie próbki gleby powinny zostać pobrane oraz gdzie powinny zostać pobrane.

W aplikacji Meteotrack Agro, wyznaczanie map próbkowań będzie odbywać się w sposób automatyczny na kilku dwóch metod, np. metody północ-południe oraz na podstawie indeksu NDVI.
 

 • Metoda północ-południe polega na pobieraniu próbek gleby zgodnie z kierunkiem północ-południe na danym obszarze. Ta metoda pozwala na uzyskanie reprezentatywnych próbek gleby na całym obszarze badań, ponieważ próbki są pobierane równomiernie na całym obszarze. 
 • Drugą metodą jest wyznaczanie map próbkowań na podstawie indeksu NDVI. Indeks NDVI jest wskaźnikiem zdrowia roślin i pozwala na określenie, które obszary są najlepiej użytkowane, a które wymagają poprawy. W aplikacji Meteotrack Agro, będzie możliwe automatyczne wyznaczanie map próbkowań na podstawie indeksu NDVI, co pozwala na pobranie próbek gleby z obszarów o największym potencjale.

Te dwie metody pozwala na skuteczne i automatyczne wyznaczanie map próbkowania gleby co pozwala na uzyskanie wiarygodnych i dokładnych wyników badań gleby. Dzięki aplikacji Meteotrack Agro, przygotowanie do badań gleby będzie znacznie, znacznie szybsze i dokładniejsze!

Jak interpretować wyniki badań gleby

Interpretacja wyników badań gleby jest ważnym elementem procesu badań gleby, ponieważ pozwala ona na zrozumienie stanu gleby i jej potrzeb oraz na podjęcie odpowiednich działań. Wyniki badań gleby zawierają informacje dotyczące składników odżywczych, pH gleby, zasobności w wodę, obecności patogenów oraz innych ważnych czynników wpływających na rozwój roślin.

Aby interpretować wyniki badań gleby, należy przeanalizować każdy składnik gleby z osobna. Poziom składników odżywczych, takich jak fosfor, potas, azot i magnez, jest szczególnie ważny. Optymalny poziom tych składników różni się dla różnych roślin, dlatego ważne jest, aby dokładnie poznać potrzeby danej rośliny i porównać je z poziomem składników odżywczych w glebie.

pH gleby jest innym ważnym czynnikiem. Optymalny poziom pH również różni się dla różnych roślin, ale ogólnie rzecz biorąc, gleby o pH pomiędzy 6 a 7,5 są odpowiednie dla większości roślin. Jeśli pH gleby jest zbyt niskie lub zbyt wysokie, mogą wystąpić problemy z rozwojem roślin i należy podjąć odpowiednie działania, takie jak zmiana nawożenia, by poprawić poziom pH.

Zasobność gleby w wodę jest kolejnym ważnym czynnikiem. Gleby o odpowiedniej zasobności w wodę pozwalają roślinom na prawidłowy rozwój, natomiast gleby o niskiej zasobności w wodę mogą prowadzić do problemów z rozwojem roślin.

Obecność patogenów i chorób gleby to ważny element, który należy wziąć pod uwagę podczas interpretacji wyników badań gleby. Patogeny to mikroorganizmy, takie jak bakterie, grzyby i wirusy, które mogą wpływać na rozwój roślin. Choroby gleby to objawy spowodowane przez patogeny, które mogą objawiać się jako plamy, gnijące korzenie, brak wzrostu roślin itd.

Jeśli wyniki badań gleby wykazują obecność patogenów lub chorób gleby, ważne jest, aby podjąć odpowiednie działania w celu ich zwalczania. Może to obejmować stosowanie fungicydów lub innych środków chemicznych, stosowanie naturalnych metod kontroli, takich jak użycie drapieżników lub zastosowanie metod związanych z rotacją upraw.

Ważne jest również, aby pamiętać o profilaktyce, takiej jak odpowiednie nawożenie i opieka nad glebą, co pozwoli na utrzymanie zdrowia gleby i ochronę roślin przed patogenami i chorobami.

Najczęstsze błędy w badaniu gleby

Badanie gleby jest ważnym elementem planowania i przeprowadzania upraw, ponieważ pozwala ono na określenie stanu gleby i jej potrzeb oraz na podjęcie odpowiednich działań. Jednak, niestety, wiele osób popełnia błędy podczas badania gleby, co może prowadzić do nieprawidłowych wyników i trudności w podejmowaniu decyzji dotyczących upraw. Oto najczęstsze błędy, jakie ludzie popełniają podczas badania gleby:

 • Nieprawidłowe pobieranie próbek gleby. Pobieranie próbek gleby z nieodpowiednich miejsc lub w nieodpowiedni sposób może prowadzić do nieprawidłowych wyników badań.
 • Nieprawidłowe przechowywanie próbek gleby. Jeśli próbki gleby nie są odpowiednio przechowywane, mogą one ulec zmianie i nie będą reprezentować rzeczywistego stanu gleby.
 • Nieprawidłowe wyznaczanie mapki próbkowań. Jest to jeden z bardziej istotnych błędów jaki się popełnia. Jeśli mapa próbkowań gleby nie jest prawidłowo wyznaczona, próbki gleby mogą zostać pobrane z niereprezentatywnych miejsc, co prowadzi do nieprawidłowych wyników badań.
 • Nieprawidłowa interpretacja wyników badań. Jeśli wyniki badań gleby nie są prawidłowo interpretowane, może to prowadzić do nieprawidłowych decyzji dotyczących upraw.
 • Zaniedbanie profilaktyki. Przeprowadzanie badań gleby jedynie w momencie wystąpienia problemów z roślinami jest zbyt późne, należy zwracać uwagę na profilaktykę, taką jak odpowiednie nawożenie i opieka nad glebą

Podsumowanie

Badanie gleby jest ważnym elementem planowania i przeprowadzania upraw, ponieważ pozwala ono na określenie stanu gleby i jej potrzeb oraz na podjęcie odpowiednich działań. Jednak, wiele osób popełnia błędy podczas badania gleby, co może prowadzić do nieprawidłowych wyników i trudności w podejmowaniu decyzji dotyczących upraw. Te błędy to: nieprawidłowe pobieranie próbek gleby, nieprawidłowe przechowywanie próbek gleby, nieprawidłowe wyznaczanie mapki próbkowań, nieprawidłowa interpretacja wyników badań oraz zaniedbanie profilaktyki.


 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymać powiadomienie, gdy pojawi się nowy wpis na blogu.

Najnowsze wpisy
[ab88081a-d4b7-4870-87f9-b843689ad7a9.png]

Pomiar wilgotności gleby - czy jest istotny?

Odkryj, jak precyzyjnie mierzyć wilgotność gleby. Dowiedz się, jak tester wilgotności pomaga w optymalizacji podlewania i oszczędności wody.

Lipiec 21, 2023

[ef4eab4a-3aae-4e94-9282-fbffdbc63367.png]

Jak podnieść ph gleby?

Zrozum jak odczyn pH wpływa na zdrowy wzrost roślin. Dowiedz się jak sprawdzić, podnieść pH gleby i jakie nawozy wybrać.

Lipiec 21, 2023

[aa830a18-7b80-4d74-85f7-a2bfb407d1e0.png]

Jak obniżyć pH gleby?

Zdrowy rozwój roślin zależy od pH gleby. Dowiedz się, jak obniżyć pH gleby, korzystając z różnych metod.

Lipiec 21, 2023

[cbe9c091-1253-47f2-ba58-565f579786fd.png]

Jak sprawdzić ph gleby?

Dowiedz się, jak samodzielnie sprawdzić pH gleby oraz jak interpretować wyniki. Poznaj różne metody pomiaru.

Lipiec 21, 2023

[8415b942-cd5b-4d58-b581-f6b700d277b9.png]

Wilgotność gleby - najważniejsze informacje

Czym jest wskaźnik wilgotności gleby? Od czego zależy wilgotność gleby?

Lipiec 21, 2023

[Frame 3642 (22).png]

Rewolucja w rolnictwie dzięki Sztucznej Inteligencji: poznaj moc asystenta rolnictwa regeneracyjnego Wheatty (powered by Meteotrack Agro)

Wheatty jest przyszłością zrównoważonego i dochodowego rolnictwa, zapewniając rolnikom spersonalizowane doradztwo.

Marzec 14, 2023

[smart-agriculture-iot-with-hand-planting-tree-background.jpg]

Rolnictwo regeneratywne - czym jest? Jakie są zasady i cele?

Rolnictwo regeneracyjnej to sposób na życie w symbiozie z naturą, które w rezultacie niesie za sobą wiele pozytywnych skutków.

Luty 13, 2023

[peter-kleinau-oP_xD70TpsI-unsplash.jpg]

Rolnictwo regeneratywne (regeneracyjne): klucz do poprawy stanu gleby i plonów

Rolnictwo regeneracyjne to holistyczne i oparte na przyrodzie podejście do rolnictwa, które regeneruje glebę.

Luty 13, 2023

[environmental-conservation-garden-children (1).jpeg]

Meteotrack Agro: Jak pomagamy w realizacji celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju - od walki z głodem po ochronę środowiska

W jaki sposób Meteotrack Agro wykorzystuje najnowsze technologie, aby pomóc rolnikom w produkcji rolnej opartej na zrównoważonych praktykach?

Styczeń 27, 2023

[women-farmers-are-researching-soil.jpeg]

Jak przygotować glebę na wiosenne nawożenie azotem

Brak azotu w glebie może prowadzić do słabszego wzrostu roślin, mniejszej ilości liści, a także do niższej jakości i ilości plonów.

Styczeń 23, 2023

[Frame 3642.png]

Jak pogodowe raporty historyczne mogą pomóc Ci zwiększyć plony i zyski - przewodnik dla rolników

Pogodowe raporty historyczne to zestawienie danych pogodowych z przeszłości, które pozwala na rozumienie i przewidywanie warunków pogodowych.

Styczeń 18, 2023

[sean-foster-WOJazEMoUKQ-unsplash.jpg]

Ceny nawozów

Ceny nawozów mogą mieć znaczący wpływ na rentowność produkcji rolnej - ważne jest, aby rolnicy rozumieli czynniki, które je kształtują.

Styczeń 17, 2023

[logo]

Uniknij strat w uprawach i zwiększaj swoje plony dzięki skutecznej prognozie pogody i rekomendacjom dotyczącym okien pogodowych. MeteoTrack Agro posiada najlepsze źródła danych - w tym także bezpośrednio z Twojego pola!

Kontakt

Telefon: +48 664 453 018

Mail: office@getmeteotrack.com

Media społecznościowe

[facebook.svg]
[linkedin.svg]