Kompleksowy przewodnik po badaniach gleby: wszystko, co musisz wiedzieć na start

Przeczytaj

[208_PB_188722_B_96dae7f2f2.png]

Grzegorz Słota

27 sty 2023

Blog / Czynności agrotechniczne

Powiązane kategorie:
Aktualności

Meteotrack Agro: Jak pomagamy w realizacji celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju - od walki z głodem po ochronę środowiska
[environmental-conservation-garden-children (1).jpeg]

Uniknij strat w uprawach i zwiększaj swoje plony dzięki skutecznej prognozie pogody i rekomendacjom dotyczącym okien pogodowych.

Wypróbuj za darmo!

Coraz więcej firm dostrzega swoją rolę w kształtowaniu lepszego świata i przyczynianiu się do realizacji celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju. Meteotrack Agro jest jednym z przykładów takiej działalności. 

Nasze rozwiązania nie tylko pomagają rolnikom w osiąganiu efektywniejszej produkcji rolnej, czym przyczyniają się do walki z głodem i ochrony przyrody, ale pracujemy też nad udostępnieniem naszej aplikacji tym którzy najbardziej jej potrzebują - rolnikom wykluczonym cyfrowo z krajów rozwijających się. 

W ten sposób chcemy realizować naszą misję - z jednej strony oferując nowoczesne narzędzia cyfrowe, a równocześnie wspierając rolnictwo w tych częściach świata gdzie cyfryzacja i wiedza jest najbardziej potrzebna.   

Z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób…
 

 • Meteotrack Agro wykorzystuje najnowsze technologie, takie jak AI i analizy satelitarne, aby pomóc rolnikom w produkcji rolnej opartej na zrównoważonych praktykach, co przyczynia się do walki z głodem i zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego.
   
 • Meteotrack Agro wspiera rolnictwo regeneratywne, co przyczynia się do ochrony bioróżnorodności i redukcji emisji gazów cieplarnianych, co jest kluczowe dla ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.
   
 • Meteotrack Agro dostarcza rolnikom narzędzia do lepszego planowania i zarządzania swoimi uprawami, co pozwala im na lepsze wykorzystanie zasobów i zwiększenie plonów przy jednoczesnej ochronie bioróżnorodności i środowiska.
   
 • Meteotrack Agro rozszerza swój zasięg na inne kraje, co pozwala na rozwiązywanie problemów związanych z rolnictwem na szerszą skalę i pomaga rolnikom na całym świecie, a w szczególności w krajach rozwijających się.
   
 • Meteotrack Agro jest firmą odpowiedzialną społecznie, która stawia na pierwszym miejscu zrównoważony rozwój i zero-emisyjność.
   
 • Meteotrack Agro oferuje rolnikom dostęp do nowoczesnych technologii, które pozwalają im na skuteczniejsze dostosowanie się do zmieniających się warunków klimatycznych i rynku, co jest kluczowe dla przyszłości rolnictwa i zrównoważonego rozwoju.
   
 • Meteotrack Agro współpracuje z rolnikami, aby pomagać im w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów związanych z rolnictwem, co pozwala im na skuteczniejsze dostosowanie się do potrzeb rynku i spełnienie oczekiwań konsumentów.
   

Wprowadzenie - jakie cele ONZ dotyczące zrównoważonego rozwoju realizuje Meteotrack Agro?
 

Jesteśmy dumni, że możemy wspierać rolników na całym świecie w produkcji rolnej przy użyciu nowoczesnych rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji. Naszym celem jest pomaganie rolnikom w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących swojej działalności, a jednocześnie przyczynianie się do realizacji celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Meteotrack Agro to platforma wspomagająca decyzje dla małych i średnich przedsiębiorstw rolniczych, która łączy dane meteorologiczne, agrometeorologiczne oraz satelitarne z analizami AI, aby pomóc rolnikom w osiągnięciu lepszych plonów i zwiększeniu rentowności ich działalności.
 

W jaki sposób?

 • Meteotrack jest skierowany do każdego rolnika, również takiego, który nie korzysta na co dzień z narzędzi cyfrowych.
   
 • Interfejs Meteotrack został opracowany we współpracy z rolnikami i doradcami rolniczymi i ma na celu w prosty sposób przekazywać najbardziej istotne informacje.
   
 • Meteotrack pokazuje okna pogodowe, których metodyka obliczania powstała przy udziale naukowców i  ekspertów rolnictwa, dzięki czemu wykorzystanie nawozów i oprysków jest bardziej efektywne, przyczyniając się do zwiększenia plonów.
   
 • Meteotrack rekomenduje działania agronomiczne uwzględniając założenia rolnictwa zrównoważonego.
   
 • Meteotrack udostępnia użytkownikom szczegółowe raporty pogodowe z historią pogody na ich polach, dzięki czemu zwracamy uwagę jak pogoda się zmienia i jak wpływa na ich działania, co jest szczególnie ważne w dobie zmieniającego się klimatu.
   
 • Już w niedalekiej przyszłości Meteotrack będzie podpowiadał rolnikowi gdzie pobrać próby glebowe, aby najlepiej ocenić kondycję pola, czy jak wyznaczyć optymalnie wyznaczyć mapę nawożenia

Dzięki naszym rozwiązaniom rolnicy są w stanie lepiej planować i zarządzać swoimi uprawami, co przekłada się na lepszą produkcję rolniczą i wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego. Poprzez wsparcie rolnictwa regeneratywnego, przyczyniamy się do ochrony bioróżnorodności i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dzięki rozwojowi działalności gospodarczej rolników, przyczyniamy się do znaczącego zwiększenia efektywności i rentowności upraw i poprawy jakości życia.


 

iPhone 12 Front en.png 

Walka z głodem - jak Meteotrack Agro pomaga rolnikom w lepszej produkcji rolnej i jakie korzyści dla społeczeństwa wynikają z lepszej produkcji rolnej?

Cel 2: 	Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe<br> i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo


 

Walka z głodem to jeden z najważniejszych celów ONZ dotyczących rozwoju i jedna z głównych misji Meteotrack Agro. Dzięki naszym rozwiązaniom, rolnicy są w stanie lepiej planować i zarządzać swoimi uprawami, co przekłada się na bardziej efektywną  produkcję rolniczą i zwiększa bezpieczeństwo żywnościowe.

 

Efektywna produkcja rolna ma ogromne korzyści dla społeczeństwa, ponieważ przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego i redukcji głodu. Poprzez wsparcie rolnictwa regeneratywnego, przyczyniamy się również do ochrony bioróżnorodności i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Według raportu ONZ z 2018 roku*, ponad 820 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu głodu, a ponad 2 miliardy ludzi jest dotkniętych niedożywieniem. Poprzez wsparcie rolnictwa regeneratywnego, które jest bardziej odporne na zmienne warunki klimatyczne i skuteczniej wykorzystuje zasoby naturalne, Meteotrack Agro - Jako zasilana sztuczną inteligencją platforma wsparcia decyzyjnego dla rolników - przyczynia się do zwiększenia produktywności rolniczej i redukcji głodu.

Przyczyniamy się również do ochrony bioróżnorodności i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Rolnictwo regeneratywne jest znacznie bardziej przyjazne dla środowiska niż rolnictwo chemiczne, ponieważ nie stosuje się w nim sztucznych nawozów i pestycydów, co przyczynia się do ochrony bioróżnorodności. Rolnictwo regeneratywne również emituje mniej gazów cieplarnianych niż rolnictwo chemiczne, co przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i walki z globalnym ociepleniem.

Chcemy oferować nasze rozwiązanie w krajach rozwijających, w których znaczna część rolników jest cyfrowo wykluczona i nie ma dostępu do najnowszych praktyk i wiedzy eksperckiej. Z drugiej strony właśnie tam dostęp do nowoczesnych narzędzi wspierających podejmowanie decyzji może mieć największe znaczenie dla poprawienia efektywności gospodarstw rolnych oraz uniknięcia masowej degradacji gleb, która może być katastroficzna w skutkach.

*(Dane te pochodzą z raportu ONZ "State of Food Security and Nutrition in the World 2018" oraz "Organic Agriculture and Climate Change" opublikowanego przez FAO.)

Promowanie zrównoważonego rozwoju - jak Meteotrack Agro wspiera rolnictwo regeneratywne i jakie korzyści dla środowiska przynosi rolnictwo regeneratywne (które wspieramy)?

Promowanie zrównoważonego rozwoju jest kluczowym celem ONZ i jednym z głównych priorytetów Meteotrack Agro. Poprzez wsparcie rolnictwa regeneratywnego, przyczyniamy się do ochrony bioróżnorodności, redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększania jakości życia na wsi.

Rolnictwo regeneratywne jest ważnym elementem zrównoważonego rozwoju, ponieważ polega ono na zastosowaniu naturalnych metod uprawy, które nie tylko pozwalają na lepsze wykorzystanie zasobów, ale również chronią środowisko i bioróżnorodność. Meteotrack Agro wspiera rolnictwo regeneratywne poprzez np. dostarczanie rolnikom informacji na temat optymalnego terminu siewu i zbioru, prognozowanie warunków pogodowych i dostarczanie informacji dotyczących zarządzania glebą i nawadniania.

Dostęp do wiedzy o zasadach rolnictwa regeneratywnego jest szczególnie ważny w tych krajach które nie mają efektywnych systemów edukacji rolniczej. Właśnie tam powszechnie dostępna platforma wspierania decyzji rolniczych może stać się jedynym źródłem wiedzy o najnowszych trendach w obszarze zrównoważonego rolnictwa i efektywnym sposobem upowszechniania wiedzy na ten temat. 

Ochrona przyrody - jak Meteotrack Agro wspiera ochronę bioróżnorodności i jakie korzyści dla przyrody przynosi ochrona bioróżnorodności?


 

Ochrona przyrody jest kolejnym kluczowym celem ONZ i jednym z głównych priorytetów Meteotrack Agro. Poprzez wsparcie rolnictwa regeneratywnego i ochronę bioróżnorodności, przyczyniamy się do poprawy jakości życia na wsi, redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększania bezpieczeństwa żywnościowego.

Dzięki Meteotrack Agro, rolnicy mogą lepiej planować i zarządzać swoimi uprawami, co pozwala im na lepsze wykorzystanie zasobów i zwiększenie plonów.

Ochrona bioróżnorodności przynosi wiele korzyści dla przyrody, takich jak ochrona różnorodności gatunków i ekosystemów, redukcja emisji gazów cieplarnianych, poprawa jakości wód i powietrza oraz zwiększenie ilości gleby organicznej.

Podsumowanie - jak Meteotrack Agro przyczynia się do realizacji celów ONZ dotyczących rozwoju i jakie perspektywy rozwoju Meteotrack Agro widzimy w przyszłości?
 

Meteotrack Agro jako platforma wsparcia decyzji dla rolników zasilana sztuczną inteligencją i jakościowymi źródłami danych, przyczynia się do realizacji celów ONZ dotyczących rozwoju poprzez wsparcie rolnictwa regeneratywnego i ochronę bioróżnorodności. Dzięki dostarczaniu rolnikom informacji na temat optymalnego terminu siewu i zbioru, prognozowaniu warunków pogodowych i zarządzaniu glebą, Meteotrack Agro pomaga rolnikom w produkcji rolnej opartej na zrównoważonych praktykach.

W przyszłości, Meteotrack Agro widzi perspektywę rozwoju poprzez rozszerzanie swojego zasięgu na inne kontynenty, w tym kraje rozwijające się, oraz dalsze rozwijanie swojej platformy za pomocą najnowszych technologii, aby jeszcze lepiej wspierać rolników w zrównoważonym rozwoju.
 

Jako Meteotrack Agro jesteśmy dumni z tego, że możemy przyczynić się do realizacji celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju i obiecujemy ciągle poprawiać swoje działania w celu poprawy życia wszystkich  rolników.

Jeśli jesteś zainteresowany tym, jak Meteotrack Agro może pomóc Ci w realizacji celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju, zachęcamy do skontaktowania się z nami. 

Zapraszamy do kontaktu także organizacje pozarządowe, które chciałyby wesprzeć nas w rozpowszechnianiu tego rozwiązania, zwłaszcza wśród krajów rozwijających się!


 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymać powiadomienie, gdy pojawi się nowy wpis na blogu.

Najnowsze wpisy
[ab88081a-d4b7-4870-87f9-b843689ad7a9.png]

Pomiar wilgotności gleby - czy jest istotny?

Odkryj, jak precyzyjnie mierzyć wilgotność gleby. Dowiedz się, jak tester wilgotności pomaga w optymalizacji podlewania i oszczędności wody.

Lipiec 21, 2023

[ef4eab4a-3aae-4e94-9282-fbffdbc63367.png]

Jak podnieść ph gleby?

Zrozum jak odczyn pH wpływa na zdrowy wzrost roślin. Dowiedz się jak sprawdzić, podnieść pH gleby i jakie nawozy wybrać.

Lipiec 21, 2023

[aa830a18-7b80-4d74-85f7-a2bfb407d1e0.png]

Jak obniżyć pH gleby?

Zdrowy rozwój roślin zależy od pH gleby. Dowiedz się, jak obniżyć pH gleby, korzystając z różnych metod.

Lipiec 21, 2023

[cbe9c091-1253-47f2-ba58-565f579786fd.png]

Jak sprawdzić ph gleby?

Dowiedz się, jak samodzielnie sprawdzić pH gleby oraz jak interpretować wyniki. Poznaj różne metody pomiaru.

Lipiec 21, 2023

[8415b942-cd5b-4d58-b581-f6b700d277b9.png]

Wilgotność gleby - najważniejsze informacje

Czym jest wskaźnik wilgotności gleby? Od czego zależy wilgotność gleby?

Lipiec 21, 2023

[Frame 3642 (22).png]

Rewolucja w rolnictwie dzięki Sztucznej Inteligencji: poznaj moc asystenta rolnictwa regeneracyjnego Wheatty (powered by Meteotrack Agro)

Wheatty jest przyszłością zrównoważonego i dochodowego rolnictwa, zapewniając rolnikom spersonalizowane doradztwo.

Marzec 14, 2023

[peter-kleinau-oP_xD70TpsI-unsplash.jpg]

Rolnictwo regeneratywne (regeneracyjne): klucz do poprawy stanu gleby i plonów

Rolnictwo regeneracyjne to holistyczne i oparte na przyrodzie podejście do rolnictwa, które regeneruje glebę.

Luty 13, 2023

[smart-agriculture-iot-with-hand-planting-tree-background.jpg]

Rolnictwo regeneratywne - czym jest? Jakie są zasady i cele?

Rolnictwo regeneracyjnej to sposób na życie w symbiozie z naturą, które w rezultacie niesie za sobą wiele pozytywnych skutków.

Luty 13, 2023

[women-farmers-are-researching-soil.jpeg]

Jak przygotować glebę na wiosenne nawożenie azotem

Brak azotu w glebie może prowadzić do słabszego wzrostu roślin, mniejszej ilości liści, a także do niższej jakości i ilości plonów.

Styczeń 23, 2023

[Frame 3642.png]

Jak pogodowe raporty historyczne mogą pomóc Ci zwiększyć plony i zyski - przewodnik dla rolników

Pogodowe raporty historyczne to zestawienie danych pogodowych z przeszłości, które pozwala na rozumienie i przewidywanie warunków pogodowych.

Styczeń 18, 2023

[sean-foster-WOJazEMoUKQ-unsplash.jpg]

Ceny nawozów

Ceny nawozów mogą mieć znaczący wpływ na rentowność produkcji rolnej - ważne jest, aby rolnicy rozumieli czynniki, które je kształtują.

Styczeń 17, 2023

[logo]

Uniknij strat w uprawach i zwiększaj swoje plony dzięki skutecznej prognozie pogody i rekomendacjom dotyczącym okien pogodowych. MeteoTrack Agro posiada najlepsze źródła danych - w tym także bezpośrednio z Twojego pola!

Kontakt

Telefon: +48 664 453 018

Mail: office@getmeteotrack.com

Media społecznościowe

[facebook.svg]
[linkedin.svg]