Kompleksowy przewodnik po badaniach gleby: wszystko, co musisz wiedzieć na start

Przeczytaj

[1646999672501.jpeg]

Agata Pałuba

13 lut 2023

Rolnictwo regeneratywne (regeneracyjne): klucz do poprawy stanu gleby i plonów
[peter-kleinau-oP_xD70TpsI-unsplash.jpg]

Uniknij strat w uprawach i zwiększaj swoje plony dzięki skutecznej prognozie pogody i rekomendacjom dotyczącym okien pogodowych.

Wypróbuj za darmo!

Rolnictwo regeneratywne: klucz do poprawy stanu gleby i plonów


 

Czym jest rolnictwo regeneracyjne


 

Rolnictwo regeneracyjne to holistyczne i oparte na przyrodzie podejście do rolnictwa, które wykracza poza zwykłe utrzymanie stanu gleby na niezmienionym poziomie, ale raczej ma na celu poprawę jej zdrowia i jakości. Jest to sposób gospodarowania, który regeneruje glebę, zmniejsza negatywne oddziaływanie rolnictwa na ekosystem i lokalną społeczność, poprzez stosowanie praktyk poprawiających zasobność gleby, zwiększających różnorodność biologiczną i poprawiających ogólną produktywność gospodarstwa.


 

To innowacyjne podejście do produkcji rolnej oparte jest na zasadach agroekologii i permakultury, i stanowi wyraźny kontrast z konwencjonalnymi praktykami rolniczymi, które często opierają się na środkach chemicznych, uprawach monokulturowych i systemach opartych na orce.


 

Zamiast tego rolnicy regeneracyjni wykorzystują techniki, takie jak uprawa międzyplonów, odpowiedni płodozmian, stosowanie naturalnych nawozów, uprawa uproszczona, precyzyjne rolnictwo i integracja zwierząt gospodarskich z systemem rolniczym w celu zbudowania zdrowego i tętniącego życiem ekosystemu. Dzięki zastosowaniu tych technik, są oni w stanie produkować zdrową, pożywną żywność, jednocześnie pomagając w walce ze zmianami klimatycznymi i poprawiając stan zdrowia naszej planety.


 

Co ciekawe, chociaż termin „rolnictwo regeneracyjne” jest uważany za nową koncepcję, w rzeczywistości ten typ rolnictwa był praktykowany przed rewolucją przemysłową i powszechnym stosowaniem chemikaliów i ciężkich maszyn. Rolnictwo regeneracyjne opiera się na naturalnych sposobach nawożenia i ochrony upraw; wymaga zrównoważonego podejścia do orki i dywersyfikacji upraw. Jest to więc nic innego jak powrót do tradycyjnego sposobu gospodarowania.


 

Znaczenie zdrowia gleby w rolnictwie

Zdrowie gleby jest podstawą udanego i zrównoważonego rolnictwa. Jest kamieniem węgielnym rolnictwa regeneracyjnego i ma zasadnicze znaczenie dla długoterminowego sukcesu i produktywności każdego gospodarstwa.


 

Stan gleby decyduje o stanie upraw, a co za tym idzie o zdrowiu ludzi i planety. Zdrowa gleba jest pełna życia, roi się od pożytecznych mikroorganizmów i grzybów, które współpracują ze sobą, tworząc kwitnący ekosystem.


 

Mikroorganizmy te odgrywają kluczową rolę w żyzności gleby, retencji wody i wzroście roślin. Kiedy gleba jest zdrowa, ma zdolność zatrzymywania wody i składników odżywczych, umożliwiając uprawom rozkwit nawet w okresach stresu.


 

Jednak gdy gleba ulega degradacji, staje się zagęszczona, pozbawiona życia i niezdolna do wspierania zdrowego wzrostu roślin. To dlatego rolnictwo regeneracyjne kładzie tak duży nacisk na stan gleby i praktyki, które ten stan poprawiają i utrzymują.


 

Poprawiając stan gleby, rolnicy mogą produkować rośliny, które są bardziej pożywne, bardziej odporne i lepiej radzą sobie z wyzwaniami zmieniającego się klimatu.


 

Ale skąd możemy wiedzieć, w jakim stanie jest nasza gleba?


 

Odpowiedź jest dość prosta: badanie gleby.


 

Badanie gleby jest kluczowym elementem zarządzania zdrowiem gleby i jest głównym narzędziem dla rolników, którzy są zainteresowani praktykami regeneracyjnymi. Przeprowadzając testy gleby, rolnicy mogą lepiej zrozumieć stan odżywienia gleby, poziom pH i inne ważne wskaźniki stanu gleby. Informacje te można następnie wykorzystać do podejmowania decyzji dotyczących nawożenia, wyboru upraw i innych kluczowych aspektów zarządzania gospodarstwem.


 

Meteotrack Agro jest zaangażowany we wspieranie rolników w ich wysiłkach na rzecz przyjęcia praktyk regeneracyjnych, a badanie gleby jest kluczową częścią tych wysiłków. Meteotrack wspiera usługi badania gleby, które mają na celu dostarczenie rolnikom informacji potrzebnych do podejmowania świadomych decyzji dotyczących ich gospodarstwa. Wyniki testów gleby można wykorzystać do stworzenia indywidualnego planu nawożenia, który jest dostosowany do unikalnych potrzeb konkretnego pola, pomagając zoptymalizować stan gleby i poprawić plony. Ponadto Meteotrack oferuje stałe wsparcie i zasoby, mające na celu pomoc rolnikom we wdrażaniu i utrzymywaniu praktyk regeneracyjnych w swoich gospodarstwach. Dzięki wsparciu Meteotracka rolnicy mogą śmiało stawiać pierwsze kroki w kierunku bardziej zrównoważonej, regenerującej się przyszłości.


 

Historia i ewolucja technik rolniczych


 

Rolnictwo było kluczową częścią ludzkiej cywilizacji od tysięcy lat i przez cały ten czas rolnicy rozwijali i doskonalili różne techniki w celu zwiększenia plonów i wyżywienia coraz większej liczby ludzi. Jednak szybkie tempo postępu technologicznego i dążenie do lepszej wydajności doprowadziły do ​​przyjęcia praktyk rolniczych, które są szkodliwe dla środowiska i naszej planety. W ostatnich latach zagrożenie zmianą klimatu stało się coraz bardziej oczywiste. Coraz bardziej uświadamiamy sobie też, że musimy zmienić sposób, w jaki uprawiamy ziemię, jeśli chcemy chronić naszą planetę i zapewnić sobie zrównoważoną przyszłość.


 

Rolnictwo regeneracyjne reprezentuje nowy sposób myślenia i nowe podejście do rolnictwa, oferujące odpowiedź na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi.


 

Stosując techniki, które poprawiają stan gleby i zwiększają różnorodność biologiczną, rolnicy regeneratywni są w stanie produkować zdrowszą, bardziej pożywną i bardziej odporną na wyzwania zmieniającego się klimatu żywność. To innowacyjne podejście do rolnictwa jest kluczowym krokiem we właściwym kierunku i jedyną odpowiedzią na zagrożenie zmianą klimatu.


 

Dzięki rolnictwu regeneracyjnemu mamy możliwość stworzenia jaśniejszej, bardziej zrównoważonej przyszłości dla nas samych i dla przyszłych pokoleń.


 

Kluczowe zasady rolnictwa regeneracyjnego


 

Rolnictwo regeneracyjne to holistyczne i oparte na przyrodzie podejście do rolnictwa, które koncentruje się na regeneracji gleby, poprawie naturalnej odporności roślin i zmniejszeniu negatywnego oddziaływania rolnictwa na ekosystem.


 

Opiera się na minimalizowaniu zakłóceń, maksymalizacji różnorodności i wykorzystywaniu żywych organizmów do tworzenia samowystarczalnego systemu.


 

Rolnictwo regeneracyjne niesie ze sobą wiele korzyści, które obejmują zwiększoną produktywność, poprawę stanu gleby, ograniczenie erozji, zwiększoną różnorodność biologiczną oraz zwiększoną odporność na szkodniki i choroby.


 

Dodatkowym efektem rolnictwa regeneratywnego jest magazynowanie węgla w glebie. , Poprzez tzw. “sekwestrację” węgla w glebie, rolnictwo regeneracyjne pomaga zmniejszyć ilość gazów cieplarnianych w atmosferze, co czyni go jedną z najlepszych odpowiedzi na wyzwanie, jakim są zmiany klimatu.


 

Wyobraź sobie świat, w którym rolnicy nie tylko uprawiają żywność, ale także regenerują ziemię i ekosystem, tworząc zrównoważoną przyszłość dla przyszłych pokoleń. Oto świat, który umożliwia rolnictwo regeneracyjne, pełen nadziei i odporności w obliczu globalnych wyzwań.


 

Korzyści z rolnictwa regeneracyjnego


 

Rolnictwo regeneracyjne koncentruje się na poprawie stanu gleby i ekosystemów, jednocześnie produkując wysokiej jakości żywność. W przeciwieństwie do „nowoczesnych” metod rolniczych, które często opierają się na nawozach syntetycznych, pestycydach i orce, rolnictwo regeneracyjne obejmuje takie praktyki, jak uprawa uproszczona, uprawa międzyplonów, płodozmian i integracja żywego inwentarza.


 

Praktyki te mają na celu poprawę struktury gleby, zwiększenie zawartości materii organicznej w glebie, zwiększenie retencji wody i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W rezultacie rolnicy, którzy stosują praktyki regeneracyjne, często odnotowują zwiększone plony ze względu na lepszą dostępność składników odżywczych w glebie i większą odporność roślin na stres klimatyczny.


 

Oprócz korzyści dla środowiska i produkcji żywności, rolnictwo regeneracyjne tworzy również zdrowsze ekosystemy, zwiększa różnorodność biologiczną i zapewnia bardziej zrównoważony model dla przyszłych pokoleń. Znając zasady zdrowia gleby, rolnicy mogą wdrażać techniki regeneracji i wywierać pozytywny wpływ zarówno na własne grunty, jak i na środowisko jako całość.


 

Lepsze zdrowie gleby: lepsza struktura gleby, zwiększona zawartość materii organicznej w glebie, lepsza retencja wody


 

Jedną z najważniejszych korzyści jest poprawa stanu gleby. Stosując techniki, takie jak uprawa międzyplonów, uprawa uproszczona i integracja żywego inwentarza, rolnicy mogą stworzyć żywą glebę, która obfituje w mikroorganizmy.


 

Lepszy stan gleby oznacza poprawę struktury gleby, umożliwiając wodzie głębszą penetrację gleby i stymulując wzrost korzeni. Wynikiem tego jest lepsza retencja wody i mniejszy jej odpływ, co może być szczególnie korzystne w regionach o ograniczonych zasobach wodnych lub w przypadku powtarzających się w dzisiejszych czasach problemów z suszą.


 

Oprócz lepszej retencji wody rolnictwo regeneracyjne zwiększa również zawartość materii organicznej w glebie, co ma kluczowe znaczenie dla żyzności gleby i wzrostu roślin.


 

Gleba bogata w materię organiczną działa jak gąbka, zatrzymując wodę i składniki odżywcze, do których rośliny mają dostęp, kiedy tego potrzebują. Właśnie dlatego regeneracyjne praktyki rolnicze prowadzą do zwiększenia plonów, poprawy jakości i zwiększonej odporności w obliczu stresu klimatycznego.


 

Wyobraź sobie świat, w którym rolnicy nie tylko uprawiają żywność, ale także tworzą żyzną i dobrze prosperującą glebę, która podtrzymuje zdrowie całego ekosystemu.


 

Zwiększone plony, lepsza dostępność składników odżywczych, większa odporność na stres klimatyczny


 

Rolnictwo regeneracyjne oferuje rolnikom i środowisku liczne korzyści, w tym lepszą dostępność składników odżywczych i większą odporność na stres klimatyczny.


 

To z kolei skutkuje zwiększeniem plonów - niektórzy rolnicy zgłaszają średni wzrost plonów o 15-30% w porównaniu z konwencjonalnymi metodami rolniczymi.


 

Lepsza dostępność składników odżywczych wpływa także na poprawienie jakości plonów i podniesienie zawartości niezbędnych witamin i minerałów. Jest to szczególnie ważne w regionach, w których brak bezpieczeństwa żywnościowego jest poważnym problemem, ponieważ regeneracyjne praktyki rolnicze mogą pomóc w zapewnieniu zrównoważonych dostaw wysokowartościowej żywności.


 

Ponadto wykazano, że praktyki rolnictwa regeneracyjnego zwiększają odporność upraw na stres klimatyczny, taki jak susza i ekstremalne temperatury, pomagając zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe w obliczu zmieniającego się klimatu.


 

Siła rolnictwa regeneracyjnego polega na jego zdolności do stworzenia samowystarczalnego systemu, który poprawia zdrowie gleby, ogranicza negatywne efekty rolnictwa dla środowiska i społeczności. Rolnicy na całym świecie zwracają się ku rolnictwu regeneracyjnemu w nadziei na poprawę odporności upraw w obliczu globalnych wyzwań. Inwestując w rolnictwo regeneracyjne oraz w narzędzia, które je wspierają, możemy nie tylko poprawić bezpieczeństwo żywnościowe, ale także stworzyć lepszą przyszłość dla przyszłych pokoleń.


 

Zmniejszony wpływ na środowisko — niższa emisja gazów cieplarnianych, zwiększona różnorodność biologiczna


 

Rolnictwo regeneracyjne nie tylko poprawia stan gleby i plony, ale także ma mniejszy negatywny wpływ na środowisko w porównaniu z konwencjonalnymi metodami rolniczymi. m.in. dzięki obniżeniu emisji gazów cieplarnianych. Poprzez zwiększenie ilości węgla zmagazynowanego w glebie, regeneracyjne praktyki rolnicze zmniejszają ilość dwutlenku węgla w atmosferze, co może pomóc złagodzić skutki zmiany klimatu.


 

Co ciekawe, niektóre badania wykazały, że przejście na praktyki rolnictwa regeneracyjnego w skali globalnej może pomóc w sekwestracji wystarczającej ilości węgla, aby zrównoważyć wzrost emisji całej planety  i tym samym, odwrócić efekt cieplarniany.


 

Innym sposobem, w jaki rolnictwo regeneracyjne zmniejsza swój wpływ na środowisko, jest zwiększona różnorodność biologiczna. Stosując takie praktyki, jak uprawa międzyplonów, uprawa uproszczona i integracja żywego inwentarza, rolnicy mogą stworzyć zróżnicowany i dobrze prosperujący ekosystem, który wspiera szeroką gamę gatunków roślin i zwierząt.


 

Zwiększona w ten sposób różnorodność biologiczna nie tylko jest korzystna dla środowiska, ale także pomaga zmniejszyć ryzyko nieurodzaju, zwiększyć odporność na choroby i szkodniki oraz poprawić ogólny stan ekosystemu.


 

Na całym świecie rolnicy zwracają się ku holistycznemu podejściu rolnictwa regeneracyjnego w nadziei na poprawę odporności upraw. Dzięki redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększeniu różnorodności biologicznej, rolnictwo regeneracyjne pomaga tworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość dla nas wszystkich. Inwestując w to podejście, możemy nie tylko poprawić bezpieczeństwo żywnościowe, ale także chronić naszą planetę dla przyszłych pokoleń.


 

Wdrażanie rolnictwa regeneracyjnego — zrozumienie stanu gleby


 

Wdrożenie rolnictwa regeneracyjnego zaczyna się od zrozumienia stanu gleby. Zdrowie gleby odnosi się do fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości gleby, które wspierają wzrost roślin i ogólny stan ekosystemu. Jest podstawą rolnictwa regeneracyjnego, ponieważ zdrowa gleba jest niezbędna dla zdrowych upraw i zrównoważonego środowiska.


 

Aby wdrożyć rolnictwo regeneracyjne, rolnicy muszą najpierw zrozumieć stan swojej gleby. Tylko wtedy mogą dobrać odpowiednie techniki i narzędzia aby osiągnąć cechy zdrowej gleby, w tym jej właściwą zasobność, strukturę, i zrównoważoną populację drobnoustrojów. Mając wiedzę na temat kondycji gleby rolnicy mogą podjąć kroki w celu poprawy jej stanu za pomocą takich technik, jak np. uprawa uproszczona, dobór odpowiednich mieszanek  międzyplonów, wprowadzenie zaawansowanego płodozmianu i integracja inwentarza żywego. Jak dokładnie możesz to zrobić? Dowiedz się więcej o pobieraniu próbek gleby z tego posta na blogu napisanego przez eksperta Meteotrack Agro ds. rolnictwa.


 

Na przykład uprawa uproszczona minimalizuje wzruszenie gleby, umożliwiając rozwój różnorodnej gamy mikroorganizmów, które wspierają wzrost roślin i pobieranie składników odżywczych. Uprawa międzyplonów polega na wysiewie odpowiedniej do płodozmianu mieszanki roślin, które uzupełniają i zabezpieczają plon główny, zapewniając szereg korzyści glebie i ekosystemowi. Płodozmian pomaga zróżnicować glebę i zapobiegać problemom związanym z chorobami i szkodnikami poprzez rotację upraw, które mają różne potrzeby żywieniowe i wymagają różnej ochrony przed szkodnikami.


 

Przyjmując całościowe podejście do zdrowia gleby, rolnicy mogą stworzyć żywą glebę, która jest pełna mikroorganizmów i wspiera zdrowe uprawy i zrównoważone środowisko. Korzyści z rolnictwa regeneracyjnego są oczywiste, a rolnicy na całym świecie zgłaszają poprawę stanu gleby, zwiększenie plonów i zmniejszenie wpływu na środowisko.


 

Wdrażanie technik regeneracji — uprawa uproszczona, uprawa międzyplonów i płodozmian, integracja zwierząt gospodarskich


 

Wdrożenie technik regeneracyjnych jest kluczem do uwolnienia pełnego potencjału rolnictwa regeneracyjnego. Istnieje kilka technik, które rolnicy mogą stosować w celu poprawy stanu gleby i zwiększenia plonów, na przykład uprawa uproszczona, uprawa międzyplonów, płodozmian i integracja zwierząt gospodarskich.


 

Uprawa uproszczona polega na minimalizowaniu wzruszenia gleby, co pozwala na rozwój różnorodnej gamy mikroorganizmów wspierających wzrost roślin i pobieranie składników odżywczych. Uprawa międzyplonów obejmuje wysiew mieszanki upraw, które wzajemnie się uzupełniają i zapewniają glebie i ekosystemowi szereg korzyści, takich jak poprawa struktury gleby, zwalczanie chwastów i wiązanie azotu. Płodozmian pomaga zróżnicować glebę i zapobiegać problemom związanym z chorobami i szkodnikami poprzez rotację upraw, które mają różne potrzeby żywieniowe i wymagają różnej ochrony przed szkodnikami.


 

Integracja zwierząt gospodarskich to kolejny ważny aspekt rolnictwa regeneracyjnego. Zwierzęta gospodarskie mogą odgrywać kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia gleby, dostarczając nawozów w postaci obornika, co zmniejsza zapotrzebowanie na nawozy syntetyczne, i pomagając zwalczać chwasty poprzez wypas. Wykorzystując te techniki jednocześnie, rolnicy mogą stworzyć żywą glebę, która jest pełna mikroorganizmów i wspiera zdrowe uprawy oraz zrównoważony ekosystem.


 

Chcesz wiedzieć więcej? Porozmawiaj z Wheattym — naszym asystentem rolnictwa regeneracyjnego opartym na sztucznej inteligencji!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rolnictwie regeneracyjnym i włączyć jego praktyki do swojej codziennej pracy, Wheatty, nasz asystent rolnictwa regeneracyjnego oparty na sztucznej inteligencji, chętnie Ci w tym pomoże! Wheatty to najnowocześniejsze narzędzie, które dostarczy Ci najnowszych informacji i danych na temat regeneracyjnych praktyk rolniczych, pomagając Ci podjąć świadome decyzje dotyczące Twojego gospodarstwa.


 

Wheatty umożliwi Ci zadanie precyzyjnych pytaniań na temat stanu gleby, plonów i technik regeneracji oraz uzyskanie natychmiastowych i precyzyjnych odpowiedzi. Dzięki danym dostępnym w czasie rzeczywistym na temat jakości gleby, plonów i wpływu na środowisko, będziesz mógł sam przekonać się o pozytywnym wpływie rolnictwa regeneracyjnego. W przyszłości będziesz mógł nawet porównać postępy swojego gospodarstwa z innymi, które także stosują regeneracyjne praktyki rolne, by sprawdzić, jak sobie radzisz.


 

Ale to nie wszystko! Wheatty jest nie tylko źródłem informacji, ale i asystentem rolnika, który pomoże Ci we wdrożeniu technik regeneracji w gospodarstwie. Dzięki jego fachowym poradom i wskazówkom będziesz w stanie z łatwością włączyć uprawę uproszczoną, uprawę międzyplonów, płodozmian i udział zwierząt gospodarskich do swojej codziennej pracy. Co najlepsze, Wheatty jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby w dowolnej chwili odpowiedzieć na Twoje pytania i zapewnić Ci wsparcie potrzebne do odniesienia sukcesu.


 

W tym tygodniu otworzymy listę oczekujących! Chcielibyśmy, abyś był jednym z pierwszych rolników, którzy go przetestują naszego asystenta i sami przekonają się o niesamowitych zaletach rolnictwa regeneracyjnego. Śledź naszego bloga w oczekiwaniu na otwarcie listy!


 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymać powiadomienie, gdy pojawi się nowy wpis na blogu.

Najnowsze wpisy
[ab88081a-d4b7-4870-87f9-b843689ad7a9.png]

Pomiar wilgotności gleby - czy jest istotny?

Odkryj, jak precyzyjnie mierzyć wilgotność gleby. Dowiedz się, jak tester wilgotności pomaga w optymalizacji podlewania i oszczędności wody.

Lipiec 21, 2023

[ef4eab4a-3aae-4e94-9282-fbffdbc63367.png]

Jak podnieść ph gleby?

Zrozum jak odczyn pH wpływa na zdrowy wzrost roślin. Dowiedz się jak sprawdzić, podnieść pH gleby i jakie nawozy wybrać.

Lipiec 21, 2023

[aa830a18-7b80-4d74-85f7-a2bfb407d1e0.png]

Jak obniżyć pH gleby?

Zdrowy rozwój roślin zależy od pH gleby. Dowiedz się, jak obniżyć pH gleby, korzystając z różnych metod.

Lipiec 21, 2023

[cbe9c091-1253-47f2-ba58-565f579786fd.png]

Jak sprawdzić ph gleby?

Dowiedz się, jak samodzielnie sprawdzić pH gleby oraz jak interpretować wyniki. Poznaj różne metody pomiaru.

Lipiec 21, 2023

[8415b942-cd5b-4d58-b581-f6b700d277b9.png]

Wilgotność gleby - najważniejsze informacje

Czym jest wskaźnik wilgotności gleby? Od czego zależy wilgotność gleby?

Lipiec 21, 2023

[Frame 3642 (22).png]

Rewolucja w rolnictwie dzięki Sztucznej Inteligencji: poznaj moc asystenta rolnictwa regeneracyjnego Wheatty (powered by Meteotrack Agro)

Wheatty jest przyszłością zrównoważonego i dochodowego rolnictwa, zapewniając rolnikom spersonalizowane doradztwo.

Marzec 14, 2023

[smart-agriculture-iot-with-hand-planting-tree-background.jpg]

Rolnictwo regeneratywne - czym jest? Jakie są zasady i cele?

Rolnictwo regeneracyjnej to sposób na życie w symbiozie z naturą, które w rezultacie niesie za sobą wiele pozytywnych skutków.

Luty 13, 2023

[environmental-conservation-garden-children (1).jpeg]

Meteotrack Agro: Jak pomagamy w realizacji celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju - od walki z głodem po ochronę środowiska

W jaki sposób Meteotrack Agro wykorzystuje najnowsze technologie, aby pomóc rolnikom w produkcji rolnej opartej na zrównoważonych praktykach?

Styczeń 27, 2023

[women-farmers-are-researching-soil.jpeg]

Jak przygotować glebę na wiosenne nawożenie azotem

Brak azotu w glebie może prowadzić do słabszego wzrostu roślin, mniejszej ilości liści, a także do niższej jakości i ilości plonów.

Styczeń 23, 2023

[Frame 3642.png]

Jak pogodowe raporty historyczne mogą pomóc Ci zwiększyć plony i zyski - przewodnik dla rolników

Pogodowe raporty historyczne to zestawienie danych pogodowych z przeszłości, które pozwala na rozumienie i przewidywanie warunków pogodowych.

Styczeń 18, 2023

[sean-foster-WOJazEMoUKQ-unsplash.jpg]

Ceny nawozów

Ceny nawozów mogą mieć znaczący wpływ na rentowność produkcji rolnej - ważne jest, aby rolnicy rozumieli czynniki, które je kształtują.

Styczeń 17, 2023

[logo]

Uniknij strat w uprawach i zwiększaj swoje plony dzięki skutecznej prognozie pogody i rekomendacjom dotyczącym okien pogodowych. MeteoTrack Agro posiada najlepsze źródła danych - w tym także bezpośrednio z Twojego pola!

Kontakt

Telefon: +48 664 453 018

Mail: office@getmeteotrack.com

Media społecznościowe

[facebook.svg]
[linkedin.svg]